Realizowane projekty

REALIZOWANE PROJEKTY:

  • Projekt Kieszonkowy Prawnik
  • Dofinansowanie wydawnictw naukowych Wyższej Szkoły Menedżerskiej
  • Wsparcie finansowe wykonania sztandaru Izby Przemysłowo – Handlowej
  • MKS Supraślanka
  • Stypendium dla Julii Sawickiej na rozwój talentu tanecznego
  • Stypendium naukowe dla Sebastiana Krasowskiego
  • Organizacja konkursu „TRANSPORT WOKÓŁ NAS”